+38 (0462) 6-9999-6
+38 (0462) 677-026 
   

 
ГОЛОВНА СТОРІНКА

ПРО НАС ... / КОНТАКТИ ... / ЗАПИТАТИ ...

 

ДОВІДКА

 

ДОВІДКА


КЛІЄНТАМ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КЛІЄНТІВ

про умови надання фінансових послуг

Приватним акціонерним товариством “Страхова компанія “Грандвіс»

(на виконання вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги

та державне регулювання ринків фінансових послуг»)Особа, яка надає фінансові послуги (Товариство)


найменування, місцезнаходження, контактний телефон і адреса електронної пошти особи, яка надає фінансові послуги, адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія «Грандвіс»

14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127

тел. +38 (0462) 6-9999-6, 653-288, 653-289
+38 (0462) 677-026
e-mail:
office@grandwis.com.ua

веб-сайт: http://www.grandwis.com.ua

Заяви (скарги) споживачів фінансових послуг приймаються за адресою: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127


найменування особи, яка надає посередницькі послуги (за наявності)

Визначається у персоніфікованій пропозиції укласти договір страхування

відомості про державну реєстрацію особи, яка надає фінансові послуги

Дата державної реєстрації юридичної особи: 04.10.1995;

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 18.10.2004, 10641200000000386

код ЄДРПОУ 22821660

інформація щодо включення фінансової установи до відповідного державного реєстру фінансових установ або Державного реєстру банків


Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи від 21.08.2004 серії СТ № 164, включене до Державного реєстру фінансових установ


інформація щодо наявності в особи, яка надає фінансові послуги, права на надання відповідної фінансової послуги

Товариство надає послуги у сфері страхування на підставі та відповідно до отриманих ліцензій, інформація про які розміщена за посиланням http://www.grandwis.pat.ua/documents/about?doc=44084

Усі ліцензії чинні, безстрокові

контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги

З 01.07.2020 відповідно до Закону України від 12.09.2019 №79-ІХ функції із державного регулювання у сфері страхування здійснює Національний банк України
Адреса для листування: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
Шафа для приймання документів установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б

Тел.: 0 800 505 240
Email:
nbu@bank.gov.ua
Фінансова послуга


загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками, або якщо конкретний розмір не може бути визначений - порядок визначення таких витрат

Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно з договором страхування. Страхова премія (страховий платіж, страховий внесок) визначається у відповідності до затверджених Правил страхування (для добровільних видів страхування) і страхових тарифів, які обчислюються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін, на основі діючих базових тарифів страховика.

З Правилами страхування і тарифами можна ознайомитися на веб-сторінці Товариства за посиланням: http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=5

Для здійснення обов’язкового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов’язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.Договір про надання фінансових послугнаявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг

Страхувальник може відмовитися від договору страхування у випадках, встановлених договором.строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дійДію договору страхування може бути достроково припинено за вимогою страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.


Дія договору особистого страхування не може бути припинена страховиком достроково, якщо на це немає згоди страхувальника, який виконує всі умови договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами договору та законодавством України.

Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування.

Інші умови можуть бути передбачені Правилами страхування (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=5 )


мінімальний строк дії договору (якщо застосовується)

Чинним законодавством визначений мінімальний строк, на який можуть бути укладені договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: один рік , але не менш як на 15 днів - виключно щодо транспортних засобів: незареєстрованих - на час до їх реєстрації, тимчасово зареєстрованих - на час до їх постійної реєстрації, зареєстрованих на території іноземних держав - на час їх перебування на території України.

Інші вимоги щодо мінімального строку дії договорів визначаються Правилами страхування (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=5)

порядок внесення змін та доповнень до договору

Зміни та доповнення до договору вносяться за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди або шляхом направлення особою, яка надає фінансову послугу, клієнту повідомлення у спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

неможливість збільшення фіксованої процентної ставки за договором без письмової згоди споживача фінансової послуг

У договорах страхування така опція не використовується


Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг


можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг

Спори, які виникнуть під час виконання Договору, підлягають врегулюванню шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди із спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

Зі скаргами щодо наданих послуг споживачі можуть:
- звертатися безпосередньо до Товариства, у т.ч. направляти такі звернення поштою, за адресою: 14013, м. Чернігів, проспект Перемоги, 127;
- подавати документи через спеціальну скриньку, розміщену на вході в приміщення Товариства за адресою: м.Чернігів, пр-т Перемоги, 127;
- направляти документи на електронну адресу Товариства: office@grandwis.com.ua Телефон: (0462) 699 996

З метою захисту своїх прав споживач фінансових послуг має право звернутися до:
- Національного банку України
• на електронну скриньку nbu@bank.gov.ua
• подати документи в паперовій формі:
- засобами поштового зв’язку на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9;
- через шафу для приймання документів, що установлена за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 11-б.
Телефон: 0 800 505 240
- Держпродспоживслужби (Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) та її територіальних органів (адреси та телефони територіальних органів можна знайти на веб-сайті http://www.consumer.gov.ua)
Адреса: 01001, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.
Телефон: (044) 279 12 70 - приймальня;
(044) 278 84 60, 278 41 70 - канцелярія, факс: (044) 279-48-83
електронна адреса: General-info@dpss.gov.ua
контакти Головного управління Держпродспоживслужби у Чернігівській області:
Адреса: 14034, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул.1Травня, 180
Телефон: (04622) 3-01-19
e-mail: post@dpsscn.gov.uaнаявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Не передбачені


Також на цьому веб-сайті доступна інша публічна інформація про ПрАТ СК “Грандвіс” та корисні посилання, за розділами:

Страхові приклади (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=1)

Законодавство (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=2)

Часті питання (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=3)

Словник термінів (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=4)

Інформація про компанію (http://www.grandwis.pat.ua/)

Правила страхування (http://www.grandwis.com.ua/?cat=3&sc=5)


 

КЛІЄНТАМ...

СТРАХОВІ ПРИКЛАДИ...

ЗАКОНОДАВСТВО...

ЧАСТІ ПИТАННЯ...

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ...

ІНФОРМАЦІЯ...

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ...

ПРАВИЛА СТРАХУВАННЯ...

ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ...